You Tube
Sergio Palazzo - Palabras de Clausura
You Tube
XLVIIIº Congreso Nacional Bancario
You Tube
Alberto Fernández | Apertura
XLVIII° Congreso Nacional Bancario
You Tube
Axel Kicillof | Apertura
XLVIII° Congreso Nacional Bancario
You Tube
Sergio Palazzo | Apertura
XLVIII° Congreso Nacional Bancario